Bilder från båtklubben 16 maj 2020

Bilder från 16 maj 2020 då Skrubbas båtklubb la i båtbryggan och badflotten (inte ilagd, utan ligger förankrad i anslutning till bryggan tills vidare).

Foto: Charles Hammarsten