Bilder från Gökottan 23 maj 2020

Bilder från Gökotta den 23 maj som anordnades av Skrubbas miljögrupp.

Gökotta är en svensk tradition att ge sig ut på fågelskådartur och picknick vid den tid på våren och morgonen då göken börjar gala. I delar av Sverige har det varit vanligt att fira gökotta, i synnerhet på Kristi himmelsfärdsdagen och förr även trefaldighetsdagen och dagarna före midsommar. Wikipedia

Foto: Charles Hammarsten