Bilder från sommarmötet 2023

Bilder från sommarmötet den 10 juni 2023.

Foto: Charles Hammarsten