”Klipp buskar/träd som hänger över vägarna och minska bredden på häckarna”

Vid tömning av toalettankarna har det nu uppstått en påkörningsskada på ett staket på Handelsvägen. 

RagnSells vädjar återigen i en generell uppmaning till alla medlemmar;

Klipp buskar/träd som hänger över vägarna och minska bredden på häckarna

Detta för att undvika skador på tankbilen, staket/elskåp och häckar

Problemet med överhängande buskar/tråd och för breda häckar finns i hela vårt område men Handelsvägen är den mest besvärliga sträckan just nu. Men alla behöver se över sina häckar, träd och vägens bredd utanför sin och sina grannars tomt. Vi behöver hjälpas åt för att lösa detta.

Om vi inte får gehör för denna uppmaning kommer RagnSells överväga att inte köra i området. Alternativa lösningar för att få tömningen skulle ge mångdubblade kostnader mot idag.

/Styrelsen

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter