Bilder från sommarmötet 7 aug 2021

Bilder från årets sommarmöte. Det var regnigt och vi satt under tak på dansbanan.

Foto: Charles Hammarsten