Lämna miljöfarligt avfall

Samla ihop gamla färgburkar, kemikalier och mindre elavfall och lämna när mobila miljöstationen kommer. Då hjälps vi åt och förhindrar att kemikalier – och annat miljöfarligt avfall – kommer ut i naturen.

Söndag 29 augusti
Klockan 17.00–17.30
Vid återvinningsstationen intill fotbollsplanen

Turlista för alla stopp och info om sms-påminnelse finns på svoa.se/mobila