Bilder från sommarpysslet 8 juli 2017

I Lördags byggde vi fågelholkar tillsammans under aktiviteten “sommarpyssel”.  Förutom alla snygga fågelholkar som byggdes så ser  vi detta som en del av kampanjen “Pippi på koloni” (#pippipåkoloni). Kampanjen lyfter vilken viktig roll koloniträdgårdar spelar för den biologiska mångfalden i staden.

Extra stort tack till Siri & Philip som genomförde denna aktivitet och tack Kerstin för den mumsiga sockerkakan!

Nedan ser ni fantastiska bilder från aktiviteten! Foto: Siri Thor

* Genom #pippipåkoloni vill man lyfta fram alla kolonisters arbete med att skapa levande gröna miljöer, värna om existerande koloni- och odlingslottsområden samt verka för att nya områden skapas. Haka på kampanjen, måla holkar och märk dem med kampanjens haschtag #pippipåkoloni. Sätt upp fågelholken på din lott, eller någonstans i kolonin där du tycker den behövs. Det fungerar lika bra med insektshotell, fjärilsholkar, fladdermusbon etcetera.