Nu kommer kärlen för matavfall

Under nästa vecka kommer 2 kärl att ställas upp vid återvinningen vid fotbollsplan.
Alla som vill sortera kommer att få en påshållare, en skrapa och påsar. Allt material kommer att finnas i varje uthus.
Information om matsortering kommer att sättas upp vid kärlen, och på anslagstavlor i området.
De kommer att tömmas en gång i veckan och för föreningen är detta gratis!

Exempel på matavfall
• Rester av kött, fisk och skaldjur
• Pasta, ris
• Rester av bröd, äggskal
• Rester av grönsaker, frukt
• Teblad, kaffesump, filter och ofärgat hushållspapper

Mer information finns på Stockholm vatten och avlopps webbplats.

Soliga sommarhälsningar
Miljö o studiegruppen