Årsmöte 2021

Datum: 12 juni, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Föreningshuset

På grund av rådande restriktioner flyttar vi Årsmötet till den 12 juni kl. 11 vid Föreningshuset. Vi vill påminna om att skriva fullmakt till annan person om någon medlem inte själv kan delta.

Vi vill påminna er om att det enligt stadgarna bara är den person som är medlem för en viss lott som innehar rösträtt. Företräds ni av någon annan, familjemedlem/granne eller annan person ska en fullmakt alltid skrivas och tas med.

I enlighet med Koloniträdgårdsförbundets rekommendation har styrelsen beslutat att vi senarelägger Årsmötet. Pandemiläget är sådant att vi känner oss tveksamma till att hålla Årsmöte i Årsta Folkets Hus i april som vi hade planerat.

Vi valde därför att flytta Årsmötet till i maj när vi kan vara ute i Skrubba trots att detta medför stadgebrott. Styrelsen kommer att be Årsmötet godkänna senareläggningen.

Efter mötet byter vi fröer och plantor med varandra. Ta med de fröer och plantor ni fått för många av och fynda bland grannarnas.

Midsommarkommittén, lotterna 131 – 152, träffas efter Årsmötet.