Årsmöte 17 april 2021

OBS – NYTT DATUM – Läs mer här: Årsmöte 2021

Lördagen den 17 april håller vi årsmöte i Folkets Hus, Årsta Torg. Årsmötet startar kl. 14:00 och vi dricker kaffe/thé från kl. 13:30.

Detta får väl ses som en preliminär bokning då ingen av oss vet hur corona-läget ser ut i april nästa år. Vi vill ändå att ni viker denna dag för Skrubba och vi hoppas att vårt årsmöte går att genomföra.

Vi vill passa på att påminna er om att motioner och nomineringar till Årets kolonist ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2021.

Hälsningar
Styrelsen