Årsmöte 2021

Vi vill påminna er om att det enligt stadgarna bara är den person som är medlem för en viss lott som innehar rösträtt. Företräds ni av någon annan, familjemedlem/granne eller annan person ska en fullmakt alltid skrivas och tas med.

Datum: 9 maj Tid: 11:00 Plats: Föreningshuset

I enlighet med Koloniträdgårdsförbundets rekommendation har styrelsen
beslutat att vi senarelägger Årsmötet. Pandemiläget är sådant att vi känner oss
tveksamma till att hålla Årsmöte i Årsta Folkets Hus i april som vi hade planerat.

Vi valde därför att flytta Årsmötet till i maj när vi kan vara ute i Skrubba trots
att detta medför stadgebrott. Styrelsen kommer att be Årsmötet godkänna
senareläggningen.

Efter mötet byter vi fröer och plantor med varandra. Ta med de fröer och
plantor ni fått för många av och fynda bland grannarnas.

Midsommarkommittén, lotterna 131 – 152, träffas efter Årsmötet.