Dränering längs Centralvägen & trasiga träd

Dränering längs Centralvägen
Stadsdelsnämnden har varit hos oss och sett över våra ledningar. De kommer att åtgärda det som behövs vi vet dock inte när. Mer information kommer och berörda medlemmar kommer att informeras.

Trasiga träd
Stadsdelsnämnden har varit runt i området och tittat på våra träd. De träd som är gulmarkerade kommer att tas bort. När träden börjar grönska kommer Stadsdelsnämnden att se över övriga träd för att se om flera behöver tas bort.

[highlight bg=”#DDFF99″ color=”#000000″]Har du ett träd som behöver ses över?[/highlight] Markera trädet med ett vitt band så tittar dem på det nästa gång de kommer till området.