Information från Styrelsen för Stockholms Koloniträdgårdar

Skansens Koloniträdgårdar | Foto: Jimmie Hjärtström

Nomineringar till förtroendevalda
15 april är sista datum för nomineringar till förtroendevalda i Stockholms Koloniträdgårdar vår region i Koloniträdgårdsförbundet. Läs mer här.

Nästa digitala föreläsning blir ”Växtskydd” den 28 april.
Information om innehåll m.m. kan du läsa om här.

Har du upptäckt Koloniträdgårdförbundets intressanta webbinarier?
De är kostnadsfria och du hittar dem på kolonitradgardsforbundet.se/kolonikanalen/. Den 5 maj föreläser Lena Israelsson om ”Skapa en levande och fruktbar jord”.

Staden utreder nu koloniträdgårdslotternas odlingsgrad.
Trafiknämnden (huvudman för koloniträdgårdarna i Stockholm) har beslutat utreda ”hur odlingsgraden inom befintliga områden kan ökas”. Räkna alltså med att kartläggningen av hur koloniträdgårdslotterna används kommer att intensifieras. Men de är positivt inställda till toaletter i fritidsträdgårdar, och att ”viss byggnation” fortsatt utreds. Läs om detta under § 27 i insynsverige.se.

Skansen har öppnat igen

och därmed även kulturskatten Skansens Kolonistugor. Både föreningar och enskilda kan bli medlemmar i Stödföreningen för Skansens Kolonistugor. Avgiften för enskilda medlemmar är 200 kr per år, och som tack för stödet får man 3 fribiljetter till Skansen. (1 biljett kostar 140-160 kr!).

Anmäl medlemskap till kansli@koloni.org.

Glad vår tillönskar

Styrelsen för STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR