Information från styrelsen

Foto av Giulia May (Unsplash)

Nytt datum för årsmötet

På grund av rådande restriktioner flyttar vi Årsmötet till den 12 juni kl. 11 vid Föreningshuset. Vi vill påminna om att skriva fullmakt till annan person om någon medlem inte själv kan delta.

Midsommarfirandet ställs in

Av samma anledning, gällande restriktioner, ställer vi även i år in vårt midsommarfirande. Det beslutet är taget i samråd med midsommarkommittén.

Gemensam arbetsdag

Vi har gemensam arbetsdag lördag 8 maj kl. 11:00. De områdesansvariga har fått information om vad vi behöver göra. Även här vill vi påminna om att vi ska hålla avstånd till varandra och inte vara många på en och samma plats. Vi kommer inte att servera korv med dricka vid Föreningshuset.

Vi alla hjälps åt att stänga bommarna

Nu har vi våra bommar öppna under dagtid. Vi vill poängtera att det är allas vårt ansvar att låsa bommarna vid kl. 21:00. Det gör ingenting att de låses lite tidigare eller senare men vi behöver fördela det ansvaret på fler än just de som bor intill en bom.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter