Matavfallskärlen är på plats!!

EDIT: Nu står matkärlen för matavfall uppställda vid de båda bommarna.

Inlägg från 1 maj:

Startdatumet för hämtning av matavfall kommer igång något senare i år.

Vi var tvungna att teckna ett nytt avtal med Stockholm vatten och avfall då de har bytt system. De har inte hunnit slutföra vår beställning. Vi informerar igen så snart vi får besked om ett startdatum då kärlen är på plats, samma adresser som förra året.