Tips angående vår flisplats

Under städdagen var vi några från varje område som gjorde i ordning flisplatsen.

Det var mycket släpande…

?

…men så här bra blev det!

När ni slänger grenar, kvistar och träd på flisplatsen, vänligen tänk då på att;

  • fyll på högarna längst bak, annars kommer ju inte lastbilen in som ska hämta upp högarna till återvinningscentralen
  • släng inte impregnerade brädor eller träbitar med spik i, det förstör återvinningsprocessen
  • släng inte heller löv/ogräs på flisplatsen, det kan inte flisas till biokol

Tips! Som stockholmare kan man gratis hämta upp till 10 skopor biokol på valda återvinningscentraler. Biokolet är ett drygt och klimatsmart gödningsmedel till våra odlingar.  http://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/utvecklingsprojekt/biokol2/