Meddelande från miljögruppen

Hej

På årsmötet togs beslutet att Skrubba koloni ska bli miljödiplomerade.

Därför har en miljögrupp startat upp för att påbörja arbetet för att uppnå första steget, grundnivån,

är vi på god väg med, där kolonins nya sopkärl för källsortering bland annat ingår.

Gruppen håller just nu på att ta fram en områdesbeskrivning, det är ett krav men används även för inventering av vilka områden som behöver prioriteras.

Nästa säsong planeras föreläsningar, informationsträffar och enkäter om vårt gemensamma miljöarbete.

Mer information kommer under fliken Studier och Miljö på hemsidan, Facebook och på anslagstavlorna.

Är du intresserad av att vara med i gruppen? Välkomna till nästa möte den 5 augusti 18.30 i

föreningshuset.

Styrelsen

Miljögruppen

Anita Svedenius, Catrine Ahlman, Gunilla Göran,

Gärd Allvin, Lea Nilsson, Sonja Bergström

 

Miljögruppen

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter