Motioner till årsmötet 2015

Har du något förslag på något som rör vårt område och förening?

Har du någon idé eller förslag? Styrelsen tar tacksamt emot alla förslag! Motioner som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet. Datum för årsmötet är ännu inte fastställt och kommer att meddelas på hemsidan så snart vi vet.

Motioner kan via styrelsen@skrubba.se eller per post till:

Skrubba koloniträdgårdsförening
c/o Gunilla Bromér
Enspännargatan 64
165 57 Hässelby