Motioner till årsmötet

Motioner till Årsmötet 2017

Har du något förslag på något som rör vårt område och förening? Har du någon idé eller förslag?

Styrelsen tar tacksamt emot alla förslag! Motioner som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen

tillhanda, skriftligt och undertecknat senast den 31 januari 2017.

Årets kolonist 2016

Har du någon eller några som du vill nominera till Årets kolonist 2016? Maila eller skriv till styrelsen

med namn och motivering.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter