Vi tar upp bryggan Lördagen 8/10 kl 11.00

Båtklubbsmedlemmar

Glöm inte1 Vi tar upp bryggan

Lördagen 8/10 kl 11.00