Noteringar från årets syn

BIld av Marco Di Benedetto från Pixabay

Lördagen den 2 juli var det dags för styrelsen att genomföra årets inspektion av området, den s.k. synen. Syftet är att vi skall kontrollera att lotterna håller sig till det som vi i föreningen enats om är ”Vårdat skick”.

Du kan läsa om definitionen av vårdat skick i verksamhetsberättelsen för 2021 och i protokollet från senaste årsmötet.

Vi i styrelsen kunde konstatera att de allra flesta lotterna håller en väldigt hög standard. Vi har inte hittat några allvarliga anmärkningar, frånsett några lotter som ser ut som ödetomter av olika skäl.

Vad det däremot slarvas mest med är att hålla rent från ogräs på utsidan av häckar och staket. Det gäller även vägen utanför lotten som skall hållas fri från ogräs och gropar. Har du en granne på andra sidan vägen så ansvarar du för din väghalva.

En annan sak som vi i styrelsen, Ragnsells och budningsansvarig ser allvarligt på, är när träd, buskar och häckar hänger över tomtgränserna och in på vägen vilket hindrar stora bilars framfart och skymmer allas sikt.

Enligt Ragnsells har man svårt att se vad som finns nere vid hjulen och man är rädd för skador både på bilarna, häckar och staket. Får vi inte ordning på detta kan Ragnsells vägra köra in på området.

Ni som har överhäng på era lotter kommer att få ett påpekande ifrån styrelsen. I de fall överhängen är från allmänning eller stora träd så ber vi områdesansvariga att göra en inventering och förslå åtgärder.

I övrigt kunde vi bara konstatera vilket fantastiskt område Skrubba är och hur skönt det kan vara att läska sig med bubbel och jordgubbar efter 4 timmars promenad.

Mvh Styrelsen.