Skrubba miljödiplomerade 2022?

Foto: Catrine Ahlman

Nu är det dags för oss att kavla upp ärmarna och ha som målsättning att bli miljödiplomerade.

Styrelsen tog ett nytt beslut om det på styrelsemötet den 27/7.

Vi ska göra allt för att stötta odlar/miljögruppen i deras arbete. Visst törs vi hoppas att vi fixar det till nästa år!

/Styrelsen