Svar på motion angående växthus

Till Skrubbas årsmöte kom en motion där fler av medlemmarna ville ha en generellt bygglov till växthus med ståhöjd. Vid kontakt med Stadsdelsnämnden fick vi klart för oss att man endast får bygga 39 kvm på sin lott (26 kvm hus, 8 kvm veranda och 5 kvm bod) Om man har t.ex. 34 kvm byggnad på sin lott kan man få bygglov till ett 5 kvm växthus med ståhöjd. Skrubbas styrelse var därför tvungna att avstyrka motionen, vilket även årsmötet gjorde. Styrelsen fick i uppdrag att påverka FSSK och Förbundet att arbete med att man även skulle få tillstånd att bygga ett växthus med ståhöjd, förutom den enligt avtalet redan tillåtna ytan, därav har motionen tillkommit.

Skrubbas koloniträdgårdsförenings motion

Svar på motion från FSSK