Samling
Lördagen den 1/6 kl 0600 vid konsumtorget.
Vi rastar med att fika vid något fint ställe.
Kanske vi kommer att se ugglan

?

och några andra fina fåglar och djur.